Contract CAS DJ

   În cadrul policlinicii M&M avem contract CAS (Casa de asigurări de sănătate) pentru următoarele specialități:

   Pentru a beneficia de gratuitate pentru serviciile medicale decontate de CAS Dj este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie și card de sănătate (pentru adulți). Serviciile contractate sunt gratuite în limita plafonului oferit de CAS Dj. 

   Doar o parte din serviciile medicale oferite sunt decontate de CAS Dj, restul fiind contra cost.

Găsiți mai jos lista de servicii decontate de CAS Dj:

La cererea Casei de asigurari de sanatate afisam lista de servicii ce pot fi contractate.

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
 
    1.2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de zi sunt:
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PENTRU ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
    b) diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.
 
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ*)
 
Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi 
Cod diagnostic Denumire afecţiune (diagnostic) Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei)
E04.2 Guşa multinodulară netoxică                           340.34
E06.3 Tiroidita autoimună                                   316.99
E11.65 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab 341.86
E11.71 Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple 427.32
E11.9 Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii 305.81
E13.65 Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab 427.32
E44.0 Malnutriţia proteino-energetică moderată 362.46
E44.1 Malnutriţia proteino-energetică uşoară 362.46
E66.0 Obezitate datorită unui exces caloric 305.19
E78.2 Hiperlipidemie mixta 381.48
E89.0 Hipotiroidism postprocedural                          328.89
I67.2 Ateroscleroza cerebrală 322.4
I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate     322.4
I83.9 Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie  383.92
L40.0 Psoriazis vulgaris 316.09
L60.0 Unghia încarnată   297.32
M51.2 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie    313.33
M54.4 Lumbago cu sciatică-    347.28
M54.5 Dorsalgie joasă-   378.19
I83.0 Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare 383.92
I87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) 383.92
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)
 
32 Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă     409 lei/asigurat
 
      *) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
 
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei:  
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; 1 consultaţie 
 
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1 c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
  maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
  maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
  maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative maxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei  
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; 1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. 1 consultaţie 
 
Denumire serviciu medical Număr puncte   
c1 c2  
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 16,2  
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani) 17,25  
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie  pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)                                                               32,4  
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale              10,8  
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale              11,5  
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)                                       21,6  
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani     14,4  
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani 21,6  
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani                23,6  
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani                12,8  
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani   13,5  
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani                16,4  
 
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice şi terapeutice
 
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj 
c1 c2 c3
    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*) oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie*) 10
biometrie                                                                oftalmologie 10
explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)                    oftalmologie 10
recoltare pentru test Babeş-Papanicolau                                  obstetrică- ginecologie 10
EKG standard                                                             cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie 10
peak-flowmetrie                                                          alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă 10
spirometrie                                                              alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie 10
pulsoximetrie                                                            medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie 10
examinare cu lampa Wood                                                  dermatovenerologie 10
determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ     chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie 10
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)        neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL 10
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)                neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie 10
recoltare material bioptic                                               dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică 10
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte   x x
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,  autorefractometrie), astigmometrie                                       oftalmologie 20
tonometrie; pahimetrie corneeană                                         oftalmologie 20
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopie                                                          oftalmologie 20
foniatrie                                                                ORL 20
audiogramă*)
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.                                                                  
ORL 20
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)                 ORL 20
dermatoscopie                                                            dermatovenerologie 20
tensiune arterială continuă – holter TA                                  cardiologie, medicină internă 20
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor                             alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie 20
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete                             endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie 20
    C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte  x x
colposcopia               obstetrică- ginecologie 40
    D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte     x x
extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior      oftalmologie 15
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal     oftalmologie 15
tratamentul chirurgical al pingueculei                                   oftalmologie 15
tratamentul chirurgical al pterigionului                                 oftalmologie 15
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;                               oftalmologie 15
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente                  oftalmologie 15
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului                        oftalmologie 15
tamponament posterior şi/sau anterior ORL                                ORL 15
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;            ORL 15
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie                        ORL 15
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie    ORL 15
terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale                  obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă 15
inserţia dispozitivului intrauterin                                      obstetrică- ginecologie 15
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)        dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie 15
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II                     dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)  dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate          dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei         dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)     dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică  15
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval         chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică  15
terapia chirurgicală a hidrosadenitei                                    chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic           chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică  15
terapia chirurgicală a granulomului ombilical                            chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                       chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
tratamentul plăgilor                                                     chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale 15
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)                 urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală 15
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză   obstetrică- ginecologie, chirurgie generală 15
    E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 puncte x x
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)    oftalmologie 25
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom  ORL 25
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare   ORL 25
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col         obstetrică- ginecologie 25
cauterizare de col uterin   obstetrică- ginecologie 25
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune          dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă 25
terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval     chirurgie 25
terapia chirurgicală a flegmoanelor   chirurgie 25
terapia chirurgicală a hematomului      chirurgie 25
dilataţia stricturii uretrale      urologie, chirurgie 25
criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală      oftalmologie 25
    F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 puncte x x
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                     alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL 7
toaleta auriculară unilateral (două proceduri)                           ORL 7
administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)      toate specialităţile 7
    G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 puncte x x
mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară    neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie 11
probe de repoziţionare vestibulară                                       ORL, neurologie, neurologie pediatrică 11
administrare tratament prin puncţie intravenoasă                         toate specialităţile 11
infiltraţii nervoase regionale                                           anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară 11
    I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 puncte x x
tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebrale ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală 20
    J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte                                                        x x
consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială                30
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)                                                       30
terapia cognitiv-comportamentală                                           30
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
 
CONSULTAȚII  
CONSULTAŢII Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar
 (lei)
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare  30 36
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare cu minim 2 proceduri*) 40 48
   *) Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente efectuate în cadrul consultației: X X
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ                                   X X
Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete           X X
Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) X X
Administrare tratament prin puncţie intravenoasă  X X
Puncţii şi infiltraţii intraarticulare X X
 
FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII
Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare   3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune
În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare   pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de fracţionarea sau nu a perioadei de tratament)
Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e – prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,  pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice o consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.
     
     
PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ  MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
FRECVENŢĂ/PLAFON  – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

  – maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi  28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
– Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
– Masaj regional,
– Masaj segmentar,
– Masaj reflex,
– Limfmasaj,
– Hidrokinetoterapie individuală generală,
– Hidrokinetoterapie parţială,
– Kinetoterapie individuală,
– Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
42 lei
     
     
Nr. crt. **) Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri   
1  Kinetoterapie de grup pe afecţiuni                      
2  Galvanizare                                             
3  Ionizare                                                
4  Curenţi diadinamici                                     
5  Trabert                                                 
6  TENS                                                    
7  Curenţi interferenţiali                                 
8  Unde scurte                                             
13  Magnetoterapie                                          
21  Băi Stanger                                             
22  Băi galvanice                                           
26  Masaj regional                                          
27  Masaj segmentar                                         
28  Masaj reflex                                            
30  Aerosoli individuali                                    
34  Kinetoterapie individuală                               
38  Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate     
Procedurile de la pct. 1 – 38 si 47 – 49 din tabelul de mai sus , pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament.