Contract CAS Dolj

În cadrul policlinicii M&M avem contract CAS (Casa de asigurări de sănătate) pentru următoarele specialități:

   Pentru a beneficia de gratuitate pentru serviciile medicale decontate de CAS Dj este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie și card de sănătate (pentru adulți). Serviciile contractate sunt gratuite în limita plafonului oferit de CAS Dj. 

   Doar o parte din serviciile medicale oferite sunt decontate de CAS Dj, restul fiind contra cost.

Găsiți mai jos lista de servicii decontate de CAS Dj:

La cererea Casei de asigurari de sanatate afisam lista de servicii ce pot fi contractate.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Pachetul minimal de servicii
 
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie per  persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: 
    a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
    b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere;1 consultaţie 
 
Pachetul de baza de servicii
DENUMIRE SERVICIU MEDICALFRECVENŢĂ/PLAFON
c1c2
1.  Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
 maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronicemaximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum  60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii
 maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la
externarea din spital
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronicemaximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
 maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliativemaxim 4 consultaţii/trimestru/asigurat , dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei 
   a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial;1 consultaţie/trimestru
   b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere.1 consultaţie 
 
Denumire serviciu medicalNumăr puncte  
c1c2 
 Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)16,2 
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între  0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)17,25 
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie  pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)                                                              32,4 
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani  pentru specialități medicale             10,8 
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale             11,5 
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea  vârstei de 4 ani)                                      21,6 
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani    14,4 
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani21,6 
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani               23,6 
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani               12,8 
 Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani  13,5 
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani               16,4 
 
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE
Servicii diagnostice şi terapeutice
 
Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapiiSpecialităţi clinice care pot efectua serviciul respectivPunctaj 
c1c2c3
    A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 punctexx
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)oftalmologie, neurologie şi neurologie pediatrică numai pentru oftalmoscopie*)10
biometrie                                                               oftalmologie10
explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată)                   oftalmologie10
recoltare pentru test Babeş-Papanicolau                                 obstetrică- ginecologie10
EKG standard                                                            cardiologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pneumologie, nefrologie10
peak-flowmetrie                                                         alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă10
spirometrie                                                             alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, pediatrie10
pulsoximetrie                                                           medicină internă, geriatrie şi gerontologie, cardiologie, pneumologie,pediatrie10
examinare cu lampa Wood                                                 dermatovenerologie10
determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ    chirurgie, reumatologie, neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie10
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii)       neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie  şi boli metabolice, medicină internă, geriatrie şi gerontologie, ORL10
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMS, Raisberg)               neurologie, neurologie pediatrică, psihiatrie, geriatrie şi gerontologie10
recoltare material bioptic                                              dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică şi ortopedie pediatrică10
    B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte  xx
determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie,  autorefractometrie), astigmometrie                                      oftalmologie20
tonometrie; pahimetrie corneeană                                        oftalmologie20
explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen  pentru diplopie                                                         oftalmologie20
foniatrie                                                               ORL20
audiogramă*)
*) Include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală.                                                                  
ORL20
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop)                ORL20
dermatoscopie                                                           dermatovenerologie20
tensiune arterială continuă – holter TA                                 cardiologie, medicină internă20
spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor                            alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, medicină internă, geriatrie şi gerontologie20
osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete                            endocrinologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie, ortopedie și traumatologie20
    C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte xx
colposcopia              obstetrică- ginecologie40
    D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte    xx
extracţie de corpi străini – conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior     oftalmologie15
incizia glandei lacrimale şi a sacului lacrimal    oftalmologie15
tratamentul chirurgical al pingueculei                                  oftalmologie15
tratamentul chirurgical al pterigionului                                oftalmologie15
sutura unei plăgi de pleoapă, conjunctivă;                              oftalmologie15
injectare subconjunctivală, retrobulbară de medicamente                 oftalmologie15
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului                       oftalmologie15
tamponament posterior şi/sau anterior ORL                               ORL15
extracţie corpi străini: conduct auditiv extern, nas, faringe;           ORL15
aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie                       ORL15
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie   ORL15
terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale                 obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă15
inserţia dispozitivului intrauterin                                     obstetrică- ginecologie15
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate – plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament)       dermatovenerologie, chirurgie, inclusiv chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică, ortopedie și traumatodologie15
terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II                    dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate         dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei        dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal)    dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 15
terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval        chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 15
terapia chirurgicală a hidrosadenitei                                   chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic          chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie pediatrică 15
terapia chirurgicală a granulomului ombilical                           chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii                      chirurgie generală, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, ortopedie şi traumatologie, obstetrică – ginecologie, chirurgie toracică, chirurgie cardiovasculară, neurochirurgie, urologie, chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică15
tratamentul plăgilor                                                    chirurgie generală + toate specialităţile chirurgicale15
terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea)                urologie, chirurgie pediatrică, chirurgie generală15
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză  obstetrică- ginecologie, chirurgie generală15
    E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: punctaj 25 punctexx
tratamentul chirurgical al unor afecţiuni ale anexelor globului ocular (şalazion, tumori benigne care nu necesită plastii întinse, chist conjunctival, chist al pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)   oftalmologie25
tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian,  furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom ORL25
extragere fibroscopică de corpi străini din căile respiratorii superioare  ORL25
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col        obstetrică- ginecologie25
cauterizare de col uterin  obstetrică- ginecologie25
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune         dermatovenerologie, chirurgie generală, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă25
terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval    chirurgie25
terapia chirurgicală a flegmoanelor  chirurgie25
terapia chirurgicală a hematomului     chirurgie25
dilataţia stricturii uretrale     urologie, chirurgie25
criocoagularea (crioaplicaţia) transsclerală     oftalmologie25
    F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple: punctaj 7 punctexx
aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe)                                    alergologie şi imunologie clinică, pneumologie, pediatrie, ORL7
toaleta auriculară unilateral (două proceduri)                          ORL7
administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)     toate specialităţile7
    G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: punctaj 11 punctexx
mezoterapia – injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară   neurologie, neurologie pediatrică, dermatovenerologie, reumatologie, geriatrie şi gerontologie11
probe de repoziţionare vestibulară                                      ORL, neurologie, neurologie pediatrică11
administrare tratament prin puncţie intravenoasă                        toate specialităţile11
infiltraţii nervoase regionale                                          anestezie şi terapie intensivă, oftalmologie, ORL, chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, obstetrică- ginecologie, chirurgie plastică estetică şi microchirurgie reconstructivă, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară11
    I. Tratamente ortopedice medicale : punctaj 20 punctexx
tratamentul fracturii amielice fără deplasare a coloanei vertebraleortopedie şi traumatologie, ortopedie pediatrică, chirurgie generală20
    J. Terapii psihiatrice: punctaj 30 puncte                                                       xx
consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială              30
psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist)                                                     30
terapia cognitiv-comportamentală                                         30
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
 
CONSULTAȚII 
CONSULTAŢIITarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist
(lei)
Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar
 (lei)
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare 3036
Consultaţie medic specialist în specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare cu minim 2 proceduri*)4048
   *) Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente efectuate în cadrul consultației:XX
Determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ                                  XX
Osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete          XX
Administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat)XX
Administrare tratament prin puncţie intravenoasă XX
Puncţii şi infiltraţii intraarticulareXX
 
FRECVENŢĂ/PLAFON CONSULTAŢII
Pentru situaţiile în care unui asigurat nu i se recomandă o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare  3 consultaţii/trimestru pentru aceeaşi afecţiune
În cazul unor perioade de tratament fracţionate la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică și de reabilitare  pentru fiecare perioadă de tratament se decontează o consultaţie iniţială şi o consultaţie de reevaluare, dar nu mai mult de două consultaţii iniţiale şi două consultaţii de reevaluare pe an/asigurat (funcţie de fracţionarea sau nu a perioadei de tratament)
Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e – prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,  pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni croniceo consultaţie şi prescripţia medicală/prescripţiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiţia ca aceste servicii să nu se fi efectuat de către un alt medic de specialitate pentru aceeaşi perioadă.
   
   
PROCEDURI SPECIFICE DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE ACORDATE ÎN BAZELE DE TRATAMENT ȘI DECONTATE PE ZI DE TRATAMENT
ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA CLINICĂ  MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE REABILITARE
FRECVENŢĂ/PLAFON – maximum 21 zile/an/asigurat atât la copii cât şi la adulţi (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)

  – maximum 42 de zile pe an/asigurat pentru copiii 0 – 18 ani cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală (perioadă ce poate fi fracţionată în maximum două fracţiuni)
TARIF DECONTAT DE CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATETariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament, care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi 28 lei
Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică și de reabilitare acordate în bazele de tratament**), care se decontează pentru un asigurat pentru 4 proceduri/zi, dintre care cel puțin o procedură pe zi să fie dintre următoarele:
– Kinetoterapie de grup pe afecţiuni,
– Masaj regional,
– Masaj segmentar,
– Masaj reflex,
– Limfmasaj,
– Hidrokinetoterapie individuală generală,
– Hidrokinetoterapie parţială,
– Kinetoterapie individuală,
– Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate
42 lei
   
   
Nr. crt.**) Procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare care se pot acorda în cadrul unei serii de proceduri  
1 Kinetoterapie de grup pe afecţiuni                     
2 Galvanizare                                            
3 Ionizare                                               
4 Curenţi diadinamici                                    
5 Trabert                                                
6 TENS                                                   
7 Curenţi interferenţiali                                
8 Unde scurte                                            
13 Magnetoterapie                                         
21 Băi Stanger                                            
22 Băi galvanice                                          
26 Masaj regional                                         
27 Masaj segmentar                                        
28 Masaj reflex                                           
30 Aerosoli individuali                                   
34 Kinetoterapie individuală                              
38 Kinetoterapie cu aparatură specială cu dispozitive mecanice, electromecanice şi robotizate    
Procedurile de la pct. 1 – 38 si 47 – 49 din tabelul de mai sus , pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun şi de bază de tratament.

Pentru sănătatea ta! - Policlinica M&M - Servicii Medicale Private

SUNA ACUM!