SPITALIZARE DE ZI

Pentru programări:

0771.254.316 sau 0351.421.543
Str. Dr.N.I.Sisesti , nr.19A

 

 

   Vă oferim spitalizare de zi pentru specialitățile:

   Dermatologie:

 - L 40.0 Psoriazis vulgar
 - I 87.2 Insuficienţa venoasă (cronică) (periferica)
 - I 83.9 Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceraţie sau inflamatie
 - I 83.0 Vene varicoase cu ulceraţia extremităţilor inferioare
 - L 60.0 Unghie încarnată

   Endocrinologie:

 - E89.0 Hipotiroidism postprocedural
 - E04.2 Guşa multinodulară netoxică
 - E66.0 Obezitatea datorata unui exces caloric
 - E06.3 Tiroidita autoimuna

   Neurologie:

 - M54.4 Lumbago cu sciatică
 - M54.5 Dorsalgie joasă
 - M51.2 Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie
 - I67.2 Ateroscleroza cerebrală
 - Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame vertiginoase şi crize de pierdere a conştienţei fără diagnostic etiologic cu investigaţii de înaltă performanţă
 - I67.8 Alte boli cerebrovasculare, specificate

   Diabet zaharat, Nutriție, Boli metabolice:

 - E66.0 Obezitatea datorata unui exces caloric
 - E11.65 Diabetul Mellitus (zaharat) tip II cu control slab
 - E11.71 Diabetul Mellitus (zaharat) tip II cu complicatii microvasculare multiple
 - E13.65 Alte forme specificate de Diabetul Mellitus cu control slab
 - E78.2 Hiperlipidemie mixta
 - E44.1 Malnutritia proteino-energetica usoara
 - E44.0 Malnutritia proteino-energetica moderata

Criterii de internare

 • Spitalul M&M Medical este un spital privat și nu este unul de urgentă.
 • Toate serviciile medicale și investigațiile paraclinice nedecontate de CAS se efectuează cu plata suplimentară.
 • Internarea pacienților se face fără discriminări legate de rasă, sex, vârstă, apartenență etnică, condiții sociale, etc.
 • Internarea se face conform structurii pe secții a spitalului și capacității de asigurare a celor mai bune servicii medicale specifice pentru afecțiunea pacientului.
 • În cazul în care nu sunt disponibile aceste servicii se recomandă pacientului unitatea sanitară potrivită pentru tratarea afecțiunii sale.
 • Pacientul asigurat în sistemul de asigurare socială de sănătate are acoperit de către CAS DOLJ în baza contractului cu Spitalul M&M Medical tariful pe caz rezolvat pentru afecțiuni medicale.
 • Pentru informare despre tarifele și calculul estimativ pentru internare vărugam să vă adresați Recepției Spitalului M&M Medical
 • Intrernările în spital se fac în ordinea solicitărilor și ținând cont de gravitatea afecțiunii.După ocuparea paturilor se întocmesc liste de așteptare. Aceste liste nu sunt publice pentru a se respecta art.21, cap.4. din Legea 46/2003 Legea drepturilor pacienților.

Criteriile de prioritate pentru listele de asteptare:

 • Ordinea programărilor.
 • Gravitatea afecțiunii.
 • Acutizarea/decompensarea unei afecțiuni cronice.

CONDITII OBLIGATORII PENTRU INTERNARE

Internarile sunt programate prin intermediul medicului curant ,medic de familie, telefone-mail sau.

DOCUMENTE NECESARE INTERNĂRII

 • 1. Carte de identitate sau buletin de identitate.
 • 2. Bilet de trimitere - din partea medicului de familie, a medicului specialist din unitățile sanitare ambulatorii, sau de la medicul din spital, aflat în relații contractuale cu casele de asigurare de sănătate.
 • 3. Dovada de asigurat:
  • a) pentru persoanele salariate adeverința eliberată de angajator (pentru asigurații din alte județe obligatoriu este sa aibă viza casei de asigurare de sănătate la care este luat în evidență) iar dacă se necesită eliberarea concediului medical ,pe adeverință se trece de către angajator numărul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni.
  • b) pentru persoanele fizice autorizate este necesar dovada ultimei plați la FNUASS.
  • c) dovada achitării contribuției calculate asupra veniturilor impozabile (dividente, respectiv indemnizații de administrare stabilite de AGA) pentru asociați sau administratori de societăți comerciale.
  • d) ultimul cupon de pensie sau xerox după ultimul cupon pentru persoanele pensionare.
  • e) document care să ateste calitatea de asigurat a persoanei în întreținerea căreia se află persoanele coasigurate
  • f) persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj cupon de șomaj, adeverință eliberată de AJOFM.
  • g) pentru persoanele fără venit obligate să se asigure, e necesar ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună sau trimestru pentru care s-a plătit.
  • h) adeverință de la primărie pentru persoanele ce beneficiază de ajutor social, unde să rezulte încadrarea în categorie a persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr.416/2001.
  • i) pașaport, card european de asigurare de sănătate pentru cetățenii străini cu domiciliu în afara graniței României.
  • j) xerox după certificatul de naștere în cazul minorilor, copie buletin al unuia din părinți.
 • 3. Documente medicale: cum sunt scrisori medicale, bilete de externare, analize de laborator, radiologice și imagistica medicală efectuate recent.

Drepturile pacientilor internati

 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Spitalul ofera posibilitatea internarii apartinatorilor ,incurajand astfel familia in tratamentul si procesul de ingrijire si vindecare conform recomandarilor personalului medical.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o alta opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul sa solicite şi sa primească, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • În cazul în care pacientul necesita o intervenţie medicală de urgenta, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă exista condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat, cu excepția cazurilor de urgență apărute în situaţii extreme.
 • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul sa supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plata legale din cadrul unităţii respective.
 • Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

Obligațiile pacienților internați

Pacienții internați sunt rugați să respecte prevederile Regulamentului Intern, în ceea ce privește ’’Obligațiile Pacienților Internați’’, după cum urmează:

 • să respecte întocmai tratamentul prescris, regimul dietetic și recomandările primite din partea personalului medical;
 • să respecte normele de igiena personală, ambientul din cameră, pastrarea curateniei si a linistii in camera si pe holuri;
 • sa citeasca drepturile si obligatiile pacientului afisate in spital;
 • sa aiba o atitudine respectuoasă fata de personalul spitalului;
 • sa exploateze corect aparatele si utilitatile din camera, sa pastreze integritatea obiectelor sanitare, a lenjeriei si mobilierului din dotare;
 • sa mentina usa salonului inchisa; aerisirea se va face numai pe geam, de mai multe ori pe zi;
 • sa permita infirmierei sa faca curatenia zilnica si sa aeriseasca rezerva, de cate ori este nevoie;
 • sa pastreze cu grija banii, obiectele de valoare, telefonul mobil sau borseta cu acte de identitate, intrucat spitalul nu raspunde de pierderea acestora;
 • sa se deplaseze la investigatii numai insotit de personal auxiliar din sectie;
 • sa efectueze zilnic igiena generala;
 • sa foloseasca pentru igiena obiectele personale (pieptene, periuta si pasta de dinti, produse cosmetice personale);
 • sa respecte programul clinicii privitor la orele de tratament;
 • sa respecte instructiunile indicate de personalul medical in legatura cu ora si modul de administrare a tratamentului;
 • sa completeze chestionarul de satisfactie si sa-l predea la externare;
 • in timpul deplasarilor la consultatiile interclinice, pacientii vor folosi, peste pijama, halate de protectie;
 • este interzis fumatul și consumul băuturilor alcoolice spital. Pacientii/insotitorii care nu pot renunta la fumat vor face acest lucru in locul special amenajat indicat de asistenta de serviciu;
 • este informat asupra modului de colectare a deseurilor menajere si medicale;
 • sa nu utilizeze consumatori electrici decat cu aprobarea medicului sef sectie
 • va prezenta asistentei medicale de serviciu/infirmierei, camera cu bunurile si utilitatile sale integre si in stare de functionare; in cazul in care se constata deteriorari ale bunurilor spitalului, pacientul plateste contravaloarea.
 • la externare primește documentele medicale, va lăsa chestionarul de satisfacție completat în urna special amenajată.